วันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สำนักงานและโกดังไทย หยุดทำการ ๑ วัน

วันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒วันคล้ายสวรรคตพ …

วันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สำนักงานและโกดังไทย หยุดทำการ ๑ วัน Read More »