บริการขนส่งสินค้าจากจีนแบบมีเอกสาร

ชิปปิ้งจะมีบริการส่งแบบมีเอกสาร ซึ่งเป็นบริการขนส่งแบบมีเอกสารจากจีนมาไทย มันจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วน และ มีความรอบครอบในการตรวจตราเอกสาร

image-document-01

ชิปปิ้งจะมีบริการส่งแบบมีเอกสาร ซึ่งเป็นบริการขนส่งแบบมีเอกสารจากจีนมาไทย มันจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วน และ มีความรอบครอบในการตรวจตราเอกสาร เพื่อประสานงานกับทางการไทย และ ทางการจีนในการทำเอกสารเกี่ยวกับการลิขสิทธิ์ต่าง ๆ รวมไปถึงขั้นตอนการจ่ายภาษีนำเข้า ภาษีส่งออก ของสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ นั้นมีความละเอียดอ่อนอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้นำเข้า ส่งออกสินค้าอย่างถูกกฏหมายของทั้งประเทศไทย และ ประเทศจีน

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วน หรือ การเสียภาษีในการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น เป็นกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องชำระภาษีในการนำเข้าสินค้าทุกครั้ง เพื่อนำภาษีเหล่านั้นไปพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งภาษีที่เราจะชำระนั้น จะชำระผ่านกรมศุลกากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากการนำเข้าสินค้าจากจีนรวมถึงการส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งกรมศุลกากรนั้น นอกจากจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีแล้ว ยังมีหน้าที่ในการป้องกัน และ ปราบปรามการขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือมีการลักลอบนำสินค้าเข้าประเทศต่าง ๆ ด้วย

image-document-02

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเข้าสินค้าจากจีนมีอะไรบ้าง?

ขนส่งแบบมีเอกสารจากจีนมาไทย หรือ นำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วนจะมีภาษีที่เราจะต้องชำระหลาย ๆ อย่าง แต่ภาษีที่สำคัญอย่างมากในการชิปปิ้งสินค้า คือ

1. ภาษีอากรขาเข้า

หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เป็นรายได้หลักของประเทศ ที่กรมศุลกากรนั้นถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บจากการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ ซึ่งภาษีที่จะทำการจัดเก็บนั้น มีข้อบังคับดังนี้ คือ หากเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านการถือเข้ามาเป็นของติดตัว สินค้าเหล่านั้นจะต้องมีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาท กฎหมายจึงจะยกเว้นการชำระภาษีให้ และ หากเป็นสินค้าที่นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านชิปปิ้ง สินค้านั้น ๆ จะต้องมีมูลค่าที่รวมค่าประกันภัย และ ค่าขนส่งเกิน 1,500 บาท จึงจะเรียกเก็บค่าภาษีอากร

แต่หากต่ำกว่า 1,500 บาทนั้นจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี แต่ยังมีกรณีที่เรานำเข้าสินค้าจากจีนหรือส่งออกสินค้าเป็นประจำ และ มีการชำระภาษีล่วงหน้า หากเราชำระเงินเกินสามารถขอคืนภาษีได้ภายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่หากชำระขาด กรมศุลกากรก็จะทำการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถึงแม้ว่าเราจะมีการชำระภาษีนำเข้าอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม เราก็ยังควรจัดเก็บเอกสารการนำเข้าสินค้าจากจีนไว้ ข้อมูลการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วนอย่างน้อย 5 ปี เพื่อกันไว้เวลาที่ทางกรมศุลกากรเรียกตรวจภาษีย้อนหลัง ขนส่งจีนแบบมีเอกสารจึงสำคัญอย่างมาก

2. ภาษีสรรพสามิต

หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีเหตุผลที่จำเป็นจะต้องเสียภาษีเยอะกว่าสินค้าในกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ สินค้าที่บริโภคแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องดื่ม น้ำมัน รถยนต์ เรือยอชต์ น้ำหอม เครื่องถักทอที่ทำมาจากขนสัตว์ สุรา และ ยาสูบ เป็นต้น

3. ภาษีเพื่อมหาดไทย

ภาษีส่วนนี้นั้นจะต้องมีการเรียกเก็บต่อเมื่อเราได้มีการชำระภาษีสรรพสามิตเท่านั้น ซึ่งสินค้าที่จะต้องเสียภาษีมหาดไทยก็จะเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับสินค้าในกลุ่มของภาษีสรรพาสามิตอันได้แก่ ไพ่ สุรา น้ำหอม แบตเตอรี่ เป็นต้น

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เป็นภาษีที่มีการเรียกเก็บทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนและการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ เพราะเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการเรียกเก็บอยู่ที่ 7 % ซึ่งสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น จะเรียกเก็บเช่นเดียวกันเดียวกับการเรียกเก็ฐภาษีอากรขาเข้า คือจะจัดเก็บต่อเมื่อมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาภายในประเทศเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วนสำคัญอย่างไร?

นอกจากนี้ ในการยกเว้นการเสียภาษี ยังสามารถทำได้โดยการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ ฟอร์มอี ที่เราสามารถแจ้งกับทางชิปปิ้งที่รับบริการขนส่งแบบมีเอกสาร ที่เป็นผู้ดำเนินการในการเสียภาษีนั้น สามารถออกหนังสือตัวนี้ให้ได้ หรือ ลองทำการศึกษาเกี่ยวกับการลดต้นทุนภาษีนำเข้าเพื่อให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการชำระภาษีในการนำเข้าสินค้าจากจีนได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนการนำเข้าสินค้าจากจีนก็อย่าลืมที่จะศึกษาในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า และ กฎหมายในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้รอบคอบก่อนการนำเข้าสินค้าจากจีนทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือ นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านตัวแทนการนำเข้าสินค้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และ สามารถดูแลจัดการในเรื่องของบภาษีให้กับเราได้ อย่างบริษัท P.S. SPORT CARGO เพราะเรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เป็นผู้บุกเบิกบริการขนส่งสินค้าจากจีน และ นำเข้าสินค้าจากจีน ที่มีลูกค้าไว้วางใจมากที่สุด คุณจะสามารถลดขั้นตอนความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นในการนำเข้าสินค้าให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

image-document-03

แนะนำและให้ความช่วยเหลือวิธีการเตรียมเอกสารทุกขั้นตอน

image-document-04

ให้ค่าขนส่งแบบมีเอกสารที่ถูกที่สุดในไทย

image-document-05

ลดขั้นตอนการประสานงานที่ยุ่งยากด้วยทีมงานมืออาชีพ

image-document-06

ขนส่งแบบมีเอกสารจากจีนสู่ไทยมาแล้วกว่า 10 ปี

image-document-07

ลดต้นทุนการเดินเอกสาร และจบทุกขั้นตอนในที่เดียว

ติดตามสถานะสินค้า

ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อชิปปิ้งจีน PS SPORT CARGO

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือรับโปรโมชั่นพิเศษ
ติดต่อได้ในวันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น.

ช่องทางอื่นๆ

image-01

P.S. SPORT CARGO Application

Application เช็คข้อมูลการจัดส่ง
ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

5 แอพสั่งของจากจีนราคาถูก สั่งซื้อใช้เองได้ จะขายก็กำไรดี!

พฤศจิกายน 17, 2023

ถ้าคุณเป็นมือใหม่ในการสั่งของจากจีนหรืออยากนำเข้าสินค้า …

5 แอพสั่งของจากจีนราคาถูก สั่งซื้อใช้เองได้ จะขายก็กำไรดี! Read More »

เลี่ยงได้เลี่ยง! รวมสินค้าห้ามนำเข้าจากจีนมาขายสำหรับวัยรุ่นสร้างตัว

พฤศจิกายน 15, 2023

แม้ว่าเราจะเข้าสู่โลกที่เปิดกว้างเรื่องการซื้อขายสินค้า …

เลี่ยงได้เลี่ยง! รวมสินค้าห้ามนำเข้าจากจีนมาขายสำหรับวัยรุ่นสร้างตัว Read More »

สั่งของจากจีนแบบไหนให้ได้ของดี มีคุณภาพ?

พฤศจิกายน 13, 2023

ความนิยมของการซื้อสินค้าจากจีนนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ และเ …

สั่งของจากจีนแบบไหนให้ได้ของดี มีคุณภาพ? Read More »

ข้อแตกต่างของการสั่งของจากจีนด้วยตัวเอง และ สั่งกับชิปปิ้ง

สิงหาคม 29, 2023

การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นสามารถทำได้หลายวิธี คุณสามารถเ …

ข้อแตกต่างของการสั่งของจากจีนด้วยตัวเอง และ สั่งกับชิปปิ้ง Read More »

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการสั่งของจากจีน หากเข้าใจผิดอาจส่งผลต่อธุรกิจของคุณได้ในระยะยาว

สิงหาคม 29, 2023

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ เงินที่หาได้ในแต่ละเดือ …

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการสั่งของจากจีน หากเข้าใจผิดอาจส่งผลต่อธุรกิจของคุณได้ในระยะยาว Read More »

นําเข้าสินค้าจากจีนมาขายอย่างคุ้มค่า ควรเริ่มต้นอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด

สิงหาคม 29, 2023

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายสามารถดึงด …

นําเข้าสินค้าจากจีนมาขายอย่างคุ้มค่า ควรเริ่มต้นอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด Read More »

P.S. SPORT CARGO รับนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายรวดเร็วง่ายดายภายใน 5 วัน

มิถุนายน 20, 2023

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังต้องการอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจออน …

P.S. SPORT CARGO รับนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายรวดเร็วง่ายดายภายใน 5 วัน Read More »

ซื้อสินค้าจากจีนได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน จากนั้นจึงเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยบริการขนส่งผ่านชิปปิ้ง

มิถุนายน 20, 2023

ในปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าส่ …

ซื้อสินค้าจากจีนได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน จากนั้นจึงเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยบริการขนส่งผ่านชิปปิ้ง Read More »

6 ประเภทสินค้าตามฤดูกาล สินค้าใดบ้างที่เหมาะจะสั่งจากจีนเพื่อนำเข้ามาขายในช่วงหน้าฝน

มิถุนายน 20, 2023

ประเทศไทยเพิ่งก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว จึงส่งผลกระท …

6 ประเภทสินค้าตามฤดูกาล สินค้าใดบ้างที่เหมาะจะสั่งจากจีนเพื่อนำเข้ามาขายในช่วงหน้าฝน Read More »

ประเภทเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่นิยมสั่งสินค้าจากจีนมากในยุคนี้

เมษายน 26, 2023

ในปัจจุบันการซื้อของออนไลน์นั้นยังคงได้รับความนิยมอยู่เ …

ประเภทเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่นิยมสั่งสินค้าจากจีนมากในยุคนี้ Read More »

shipping ที่ดีต้องมีความเป็นมืออาชีพและพร้อมให้ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า

เมษายน 26, 2023

การเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั้นกำลังเป็นที่นิย …

shipping ที่ดีต้องมีความเป็นมืออาชีพและพร้อมให้ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า Read More »

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ที่ครบทุกฟังก์ชันสำหรับเเม่บ้านชอบเข้าครัวเเบบประหยัดเวลา

เมษายน 24, 2023

การรับนำเข้าสินค้ามาขายจากจีนหรือการพรีของมาใช้งานเองจา …

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ที่ครบทุกฟังก์ชันสำหรับเเม่บ้านชอบเข้าครัวเเบบประหยัดเวลา Read More »

Scroll to Top