บริการขนส่งสินค้าจากจีนแบบมีเอกสาร

ชิปปิ้งจะมีบริการส่งแบบมีเอกสาร ซึ่งเป็นบริการขนส่งแบบมีเอกสารจากจีนมาไทย มันจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วน และ มีความรอบครอบในการตรวจตราเอกสาร

image-document-01

ชิปปิ้งจะมีบริการส่งแบบมีเอกสาร ซึ่งเป็นบริการขนส่งแบบมีเอกสารจากจีนมาไทย มันจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วน และ มีความรอบครอบในการตรวจตราเอกสาร เพื่อประสานงานกับทางการไทย และ ทางการจีนในการทำเอกสารเกี่ยวกับการลิขสิทธิ์ต่าง ๆ รวมไปถึงขั้นตอนการจ่ายภาษีนำเข้า ภาษีส่งออก ของสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ นั้นมีความละเอียดอ่อนอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้นำเข้า ส่งออกสินค้าอย่างถูกกฏหมายของทั้งประเทศไทย และ ประเทศจีน

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วน หรือ การเสียภาษีในการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น เป็นกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องชำระภาษีในการนำเข้าสินค้าทุกครั้ง เพื่อนำภาษีเหล่านั้นไปพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งภาษีที่เราจะชำระนั้น จะชำระผ่านกรมศุลกากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากการนำเข้าสินค้าจากจีนรวมถึงการส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งกรมศุลกากรนั้น นอกจากจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีแล้ว ยังมีหน้าที่ในการป้องกัน และ ปราบปรามการขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือมีการลักลอบนำสินค้าเข้าประเทศต่าง ๆ ด้วย

image-document-02

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเข้าสินค้าจากจีนมีอะไรบ้าง?

ขนส่งแบบมีเอกสารจากจีนมาไทย หรือ นำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วนจะมีภาษีที่เราจะต้องชำระหลาย ๆ อย่าง แต่ภาษีที่สำคัญอย่างมากในการชิปปิ้งสินค้า คือ

1. ภาษีอากรขาเข้า

หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เป็นรายได้หลักของประเทศ ที่กรมศุลกากรนั้นถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บจากการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ ซึ่งภาษีที่จะทำการจัดเก็บนั้น มีข้อบังคับดังนี้ คือ หากเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านการถือเข้ามาเป็นของติดตัว สินค้าเหล่านั้นจะต้องมีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาท กฎหมายจึงจะยกเว้นการชำระภาษีให้ และ หากเป็นสินค้าที่นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านชิปปิ้ง สินค้านั้น ๆ จะต้องมีมูลค่าที่รวมค่าประกันภัย และ ค่าขนส่งเกิน 1,500 บาท จึงจะเรียกเก็บค่าภาษีอากร

แต่หากต่ำกว่า 1,500 บาทนั้นจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี แต่ยังมีกรณีที่เรานำเข้าสินค้าจากจีนหรือส่งออกสินค้าเป็นประจำ และ มีการชำระภาษีล่วงหน้า หากเราชำระเงินเกินสามารถขอคืนภาษีได้ภายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่หากชำระขาด กรมศุลกากรก็จะทำการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถึงแม้ว่าเราจะมีการชำระภาษีนำเข้าอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม เราก็ยังควรจัดเก็บเอกสารการนำเข้าสินค้าจากจีนไว้ ข้อมูลการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วนอย่างน้อย 5 ปี เพื่อกันไว้เวลาที่ทางกรมศุลกากรเรียกตรวจภาษีย้อนหลัง ขนส่งจีนแบบมีเอกสารจึงสำคัญอย่างมาก

2. ภาษีสรรพสามิต

หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีเหตุผลที่จำเป็นจะต้องเสียภาษีเยอะกว่าสินค้าในกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ สินค้าที่บริโภคแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องดื่ม น้ำมัน รถยนต์ เรือยอชต์ น้ำหอม เครื่องถักทอที่ทำมาจากขนสัตว์ สุรา และ ยาสูบ เป็นต้น

3. ภาษีเพื่อมหาดไทย

ภาษีส่วนนี้นั้นจะต้องมีการเรียกเก็บต่อเมื่อเราได้มีการชำระภาษีสรรพสามิตเท่านั้น ซึ่งสินค้าที่จะต้องเสียภาษีมหาดไทยก็จะเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับสินค้าในกลุ่มของภาษีสรรพาสามิตอันได้แก่ ไพ่ สุรา น้ำหอม แบตเตอรี่ เป็นต้น

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เป็นภาษีที่มีการเรียกเก็บทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนและการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ เพราะเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการเรียกเก็บอยู่ที่ 7 % ซึ่งสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น จะเรียกเก็บเช่นเดียวกันเดียวกับการเรียกเก็ฐภาษีอากรขาเข้า คือจะจัดเก็บต่อเมื่อมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาภายในประเทศเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบเอกสารครบถ้วนสำคัญอย่างไร?

นอกจากนี้ ในการยกเว้นการเสียภาษี ยังสามารถทำได้โดยการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ ฟอร์มอี ที่เราสามารถแจ้งกับทางชิปปิ้งที่รับบริการขนส่งแบบมีเอกสาร ที่เป็นผู้ดำเนินการในการเสียภาษีนั้น สามารถออกหนังสือตัวนี้ให้ได้ หรือ ลองทำการศึกษาเกี่ยวกับการลดต้นทุนภาษีนำเข้าเพื่อให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการชำระภาษีในการนำเข้าสินค้าจากจีนได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนการนำเข้าสินค้าจากจีนก็อย่าลืมที่จะศึกษาในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า และ กฎหมายในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้รอบคอบก่อนการนำเข้าสินค้าจากจีนทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือ นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านตัวแทนการนำเข้าสินค้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และ สามารถดูแลจัดการในเรื่องของบภาษีให้กับเราได้ อย่างบริษัท P.S. SPORT CARGO เพราะเรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เป็นผู้บุกเบิกบริการขนส่งสินค้าจากจีน และ นำเข้าสินค้าจากจีน ที่มีลูกค้าไว้วางใจมากที่สุด คุณจะสามารถลดขั้นตอนความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นในการนำเข้าสินค้าให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

image-document-03

แนะนำและให้ความช่วยเหลือวิธีการเตรียมเอกสารทุกขั้นตอน

image-document-04

ให้ค่าขนส่งแบบมีเอกสารที่ถูกที่สุดในไทย

image-document-05

ลดขั้นตอนการประสานงานที่ยุ่งยากด้วยทีมงานมืออาชีพ

image-document-06

ขนส่งแบบมีเอกสารจากจีนสู่ไทยมาแล้วกว่า 10 ปี

image-document-07

ลดต้นทุนการเดินเอกสาร และจบทุกขั้นตอนในที่เดียว

ติดตามสถานะสินค้า

ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อชิปปิ้งจีน PS SPORT CARGO

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือรับโปรโมชั่นพิเศษ
ติดต่อได้ในวันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น.

ช่องทางอื่นๆ

image-01

P.S. SPORT CARGO Application

Application เช็คข้อมูลการจัดส่ง
ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

เปิด 3 ความลับนำเข้าสินค้าจีน ฉบับ 2024 ไม่อัปเดตคือพลาด!

กรกฎาคม 17, 2024

การรับนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ …

เปิด 3 ความลับนำเข้าสินค้าจีน ฉบับ 2024 ไม่อัปเดตคือพลาด! Read More »

ทิ้งปัญหา shipping นำเข้าสินค้าจากจีนที่คุณต้องเจอ แค่ลองเปิดใจให้กับ Pss Portcargo!

กรกฎาคม 16, 2024

สำหรับใครที่สั่งซื้อของจากจีน หรือใครที่ชอบใช้บริการ sh …

ทิ้งปัญหา shipping นำเข้าสินค้าจากจีนที่คุณต้องเจอ แค่ลองเปิดใจให้กับ Pss Portcargo! Read More »

สั่งสินค้าเองหรือใช้บริการชิปปิ้ง ต่างกันตรงไหน?

กรกฎาคม 15, 2024

หากคุณเป็นนักสะสมของแปลกๆ หรือชอบนำเข้าของจากจีนเพื่อนำ …

สั่งสินค้าเองหรือใช้บริการชิปปิ้ง ต่างกันตรงไหน? Read More »

ทำไมต้องรู้ ก่อนนำเข้าเครื่องสำอางจากจีน?

มิถุนายน 21, 2024

เครื่องสำอางจีนหนึ่งในเทรนด์ที่ยอดนิยมของไทย จากกระแสแล …

ทำไมต้องรู้ ก่อนนำเข้าเครื่องสำอางจากจีน? Read More »

นำเข้าสินค้าจากจีนอย่างชาญฉลาด ประหยัดต้นทุน: คู่มือการจัดส่งสินค้าจากจีนอย่างคุ้มค่า

มิถุนายน 20, 2024

ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างชาญฉลาด แต่ไม่รู้จะเริ่มต …

นำเข้าสินค้าจากจีนอย่างชาญฉลาด ประหยัดต้นทุน: คู่มือการจัดส่งสินค้าจากจีนอย่างคุ้มค่า Read More »

ซื้อสินค้าจากจีนมาลงทุน ควรซื้ออะไรที่ไม่ขาดทุนแน่นอน?

มิถุนายน 19, 2024

รู้ไหมว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อของ ? ท …

ซื้อสินค้าจากจีนมาลงทุน ควรซื้ออะไรที่ไม่ขาดทุนแน่นอน? Read More »

รวม 5 เหตุผลที่เมื่อต้องใช้บริการ P.S.Sportcargo เมื่อนึกถึงบริการชิปปิ้งจีน

เมษายน 19, 2024

หากคุณคืออักคนที่กำลังมองหาตัวช่วยในการนำเข้าสินค้าจากจีนที่ไว้ใจได้? P.S.Sportcargo คือคำตอบที่คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการชิปปิ้งจีนครบวงจร 

FAQ เกี่ยวกับชิปปิ้งจีน : เจ้าไหนดีดูอย่างไร? ค่าบริการคิดยังไง? เรามีคำตอบ

เมษายน 17, 2024

ชิปปิ้งจีนเจ้าไหนดี ? ชิปปิ้นจีนที่มีคุณภาพเป็นแบบไหน? ติดต่อสั่งของอย่างไร ช่องทางไหนได้บ้าง? เหล่านี้ล้วนเป็นคำถามยอดฮิตที่ผุดขึ้นมาในหัวมากมาย

สต็อกสินค้า คุ้มค่าหรือเกินความจำเป็น ?

เมษายน 15, 2024

ในการนำเข้าของจากจีน ไม่ว่าจะด้วยการสั่งสินค้าผ่านวิธีหรือขั้นตอนไหนก็ตามสิ่งที่ผู้สั่งสินค้าสามารถเข้าใจได้คือมันสามารถมันมีสองประเภทด้วยกัน

สิ่งที่ควรเลี่ยงในขั้นตอนการนำเข้าของจากจีน: บทเรียนที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจสายชิปปิ้งมือใหม่

มีนาคม 19, 2024

มีสิ่งที่ควรทำและข้อดีมากมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าของจาก …

สิ่งที่ควรเลี่ยงในขั้นตอนการนำเข้าของจากจีน: บทเรียนที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจสายชิปปิ้งมือใหม่ Read More »

5 วิธีตรวจสอบสภาพขอสินค้าก่อนสั่งซื้อ: ดูยังไงให้ไม่โดนหลอก ?

มีนาคม 18, 2024

ในยุคดิจิทัล การช้อปปิ้งออนไลน์กลายเป็น New Normal หลาย …

5 วิธีตรวจสอบสภาพขอสินค้าก่อนสั่งซื้อ: ดูยังไงให้ไม่โดนหลอก ? Read More »

ค้าขายข้ามพรมแดนทางอีคอมเมิร์ซ: กลยุทธ์สร้างจุดเด่นสำหรับร้านค้าออนไลน์

กุมภาพันธ์ 16, 2024

ร้านค้าออนไลน์นั้นเติบโตมากขึ้นในช่วงปีหลัง นั้นเป็นเพร …

ค้าขายข้ามพรมแดนทางอีคอมเมิร์ซ: กลยุทธ์สร้างจุดเด่นสำหรับร้านค้าออนไลน์ Read More »

Scroll to Top