บริษัท shipping นำเข้าสินค้าจากจีน P.S. SPORT CARGO CO,.LTD

บริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน ถึง ประเทศไทยพร้อมบริการช่วยซื้อสินค้าแบบครบวงจร

@pssportcargo

02-552-7201 กด 1 083-928-6600

โกดังจีน

สำหรับบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน ถึง ประเทศไทย

โกดังกวางเจา (1)

โกดังใหญ่รับสินค้าไม่จำกัดจำนวน

仓库新地址:广州市白云区白云湖大朗北路一横路6号绿叶工业园自编7号泰国PS仓库
仓库电话:020-86087060, 19875849844
Address : No. 7,Thai PS warehouse , No.6 Yiheng Road, Luye Industrial Park, Dalang North Road, Baiyun District, Guangzhou. Tel : 020-8608-7060, 19875849844
仓库收货时间:9.00-18.00 每天!
收件人: 客户提供的送货代码
【例如:客户送货代码是 AAAA ,陆运 (K) , 海运是 (M) , 收件人处需写上: AAAA (K) 或者 AAAA (M)】
【如果物流单或者快递单上没有客户的送货代码/唛头,仓库不收货!】
供应商如需单独报关退税,请在发货前联系公司财务部再发货到仓库,电话:020-3152-7534。】
客户跟单员电话
(跟单员上班时间:周一 到 周六,9.00-18.00 上班)
1. Kung 138-0273-3465
2. Lin 134-2369-0281
3. Lucky 139-0240-4703
4. Fah 138-0273-2435
5. Wee 188-2000-2018

โกดังกวางเจา (2)

โกดังเล็ก รับสินค้าไม่เกิน 3 กระสอบ

ส่งของชิ้นเล็กทางไปรษณีย์

โกดังอิอู

โกดังซัวเถา

โกดังเซินเจิ้น

โกดังไท่ผิง (ตงก่วน)