ขนส่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งซื้อสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน จีนมาไทย บริการครบ จบทุกขั้นตอน ขนส่งด่วนที่สุด 5 วัน จากจีนถึงไทย ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
สั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าจีนโดยตรงด้วยต้นทุนจริง ไม่มีค่าสั่งซื้อ
บริการผู้ดูแลส่วนตัว สั่งซื้อสินค้า ติดต่อประสานงาน ร้านค้า โรงงาน ติดตามสินค้า ชำระเงินร้านค้าด้วยเรทถูกสุด
บริการสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซด์จีนยอดนิยม
Taobao Tmall 1688 Alibaba
บริการอำนวยความสะดวกกรณีลูกค้าเดินทางไปจีน
ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า รถรับส่ง ล่ามเดินตลาด จองโรงแรม
จุดรับสินค้ามากที่สุดในจีน
กวางเจา - อิอู - เซินเจิ้น - ซัวเถา - ตงกวน (ไท่ผิง)
ศูนย์กระจายสินค้าขนาด กว่า 5,000 ตารางเมตร
พร้อมทีมงานรถกระจายสินค้ากว่า 50 คัน รองรับการจัดส่งถึงมือลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
Application แจ้งเตือนสถานะสินค้า 24 ชม.
มั่นใจด้วยประสบการณ์ยาวนาน
ผู้บุกเบิกบริการขนส่งสินค้าจากจีน และนำเข้าสินค้าจากจีน ที่มีลูกค้าไว้วางใจมากที่สุด
บริการของเราเหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ ต้องการสั่งซื้อสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน
ผู้ที่กำลังหาสินค้าจากจีนมาขาย
ผู้ที่กำลังต้องการลดต้นทุนสินค้า ต้องการเพิ่มกำไร และลดค่าใช้จ่าย
ผู้ที่กำลังมองหา มิตรแท้ทางธุรกิจที่จะจัดการ และอำนวยความสะดวกในการ
สั่งซื้อสินค้าจากจีน ขนส่งสินค้าจากจีน และนำเข้าสินค้าจากจีน

วางใจให้เราได้อยู่เคียงคู่ธุรกิจท่าน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจได้

เงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ รับ - ส่งสินค้าและพัสดุ ตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้
1. กรณีค่าขนส่งต่อ 1 ใบส่งของ ต่ำกว่า 100 บาททางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ ในการจัดเก็บค่าขนส่งขั้นต่ำ 100 บาท
2.ร้านค้าส่งของเข้าโกดังจีน 1 ครั้งถือเป็นการส่งต่อบิล ทางผู้ขนส่งไม่มีบริการรวมหรือรอสินค้าให้ได้จำนวนมากว่ามูลค่าขนส่งขั้นต่ำ หากลูกค้ามีการสั่งสินค้าจำนวนน้อยแต่จากหลายร้านค้า ควรมีการรวมสินค้าให้ได้มูลค่าค่าขนส่งมากกว่าขั้นต่ำก่อนจัดส่งเข้าโกดังจีน
3. กรณีค่าขนส่งต่อ 1 ใบส่งของ ต่ำกว่า 3,000 บาท ทางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ ในการจัดเก็บค่าขนส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ 200 บาท
4. กรณีสถานที่ส่งสินค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ทางผู้ขนส่งจะคิดค่าขนส่งภายในประเทศ โดยคิดค่าขนส่งตามระยะทางที่จัดส่ง
5. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากร้านค้าจีนมาโกดังจีน เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่งระหว่างเมือง ค่าใช้จ่ายที่ทางผู้ขนส่งขนส่งในจีนเรียกเก็บ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทางผู้ขนส่งได้จ่ายไปเพื่อให้ได้รับสินค้าของลูกค้าจากทางร้านค้า ทางลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่ายนั้นให้แก่ผู้ขนส่งตามอัตราที่ทางผู้ขนส่งได้จ่ายไป
6. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง ซึ่งบรรจุโดยผู้ส่งสินค้าต้นทาง ทำให้ทางผู้ขนส่งต้องทำการบรรจุใหม่ หรือเสริมให้แข็งแรง ทางลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่ายนั้นตามอัตราที่ผู้ขนส่งกำหนด ทั้งนี้กรณีที่มีการบรรจุใหม่หรือเสริมให้แข็งแรงแล้ว ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจะยังอยู่ในเงื่อนไขกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายตามปกติ
7. ผู้รับสินค้าจะต้องชำระเงินค่าขนส่ง และไม่มียอดค้างชำระค่าขนส่ง หรือค่าบริการอื่นๆ ก่อนรับสินค้า หากผู้รับปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือไม่ยอมชำระ ผู้รับยินยอมให้ผู้ขนส่งนำสินค้านั้นกลับมายังสถานที่ของผู้ขนส่งได้ทันที และกรณีมีการจัดส่งครั้งที่ 2 ทางลูกค้ายินยอมชำระค่าบริการจัดส่งเพิ่มอีก 1,000 บาท ต่อเที่ยว
8. เมื่อผู้ขนส่งได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าจะต้องมารับสินค้า หรือนัดรับสินค้าภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากเกินกำหนดผู้รับยินยอมเสียค่าฝากสินค้าในราคา 30 บาท/วัน/ชิ้น
9. เมื่อผู้ขนส่งได้แจ้งให้ผู้ส่งทราบ และมีการจัดส่งครั้งที่ 1 หากไม่สามารถส่งสินค้าถึงผู้รับ หรือไม่มีผู้มารับสินค้า หรือผู้รับปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้า กรณีมีการจัดส่งครั้งที่ 2 ลูกค้ายินยอมชำระค่าบริการจัดส่งเพิ่มอีก 1,000 บาท ต่อเที่ยว
10. กรณีไม่มีผู้มารับสินค้าเกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้ายินยอมให้ผู้ขนส่งนำสินค้าขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้หักชำระค่าบริการรับฝากสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการจัดการสินค้านั้น
11. ราคาค่าขนส่งที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง ซึ่งทางผู้ขนส่งจะพิจารณาจากขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่ส่งจริงอีกครั้ง โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะปิดตู้จากจีน
1. ให้ร้านค้าระบุรหัสลูกค้าในเอกสารการส่งของ และบนหีบห่อของสินค้า พร้อมระบุ ระบุตัวอักษร K ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางรถ หรืออักษร M ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางเรือ
2. ระยะเวลาการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย อาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง ซึ่งทางผู้ขนส่งไม่มีการรับประกันถึงความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้า
3. สินค้าที่ถึงไทยแล้วจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งภายในประเทศ ก็ต่อเมื่อทางผู้ขนส่งได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าจัดส่ง ค่าสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในรอบนั้นๆเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วันขึ้นอยู่กับสถานที่จัดส่ง
4. ผู้ขนส่งมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้าที่ขนส่งไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนครบถ้วน 5. ผู้ขนส่งไม่รับขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด หากสินค้าส่งเข้ามาแล้วถูกอายัด ทางผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หรือหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางลูกค้าจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา แต่เพียงฝ่ายเดียว
6. ในบางกรณีผู้ขนส่งอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยลูกค้ายินยอมด้วยในการดังกล่าว
7. ผู้ขนส่งสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขนส่งหากพบว่า ของที่จะขนส่งนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ของอื่น หรืออุปกรณ์ใด ๆ เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขนส่ง หรือทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง หรือเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งโดยประการอื่น
1.หากมีสินค้าเสียหายหรือสูญหายจากการจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดของทางผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบความเสียหายตามราคาซื้อจริงของสินค้า แต่ทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าค่าขนส่ง ของสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย เช่น ใบส่งของ 1 ใบระบุการส่งสินค้า 10 ลัง ค่าขนส่งรวมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ค่าขนส่งเฉลี่ยกล่องละ 500 บาท) ถ้าสินค้าหายไป 1 ลัง ทางผู้ขนส่งจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่เกิน 500 บาท แต่หากมูลค่าสินค้าของที่สูญหายไม่ถึง 500 บาท ทางผู้ขนส่งก็จะรับผิดชอบตามตามราคาซื้อจริงของสินค้า
2.การแจ้งความเสียหาย หรือสูญหาย จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ขนส่ง โดยแสดงข้อความรายละเอียดบนใบส่งของ ณ จุดที่ทำการส่งมอบสินค้า และต้องแจ้งให้กับทางผู้ขนส่งทราบภายในวันที่ได้รับสินค้า พร้อมส่งภาพถ่ายหีบห่อของสินค้ากรณีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือภาพถ่ายของสินค้ากรณีเสียหาย และหลักฐานแสดงราคาซื้อสินค้า แก่ผู้ขนส่ง
3.ทางลูกค้าไม่สามารถชำระเงินโดยหักค่าเสียหายออกจากค่าขนส่งในบิลส่งของได้ เว้นแต่ได้รับการยืนยันค่าเสียหายจากทางผู้ขนส่งก่อน
4.ผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1พบว่า สินค้าเป็นของต้องห้าม ผิดกฎหมาย หรือผิดข้อบังคับของกรมศุลกากร
4.2มีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง ซึ่งบรรจุโดยผู้ส่งต้นทาง
4.3สินค้าที่จัดส่งเป็นสินค้าดังต่อไปนี้ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) สิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ สิ่งมีชีวิต ของสด ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง
1.การติดต่อรับสินค้าที่ ”สำนักงาน” (สาขา) หรือ “คลังสินค้า” ผู้รับต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ ซึ่งทางราชการออกให้ ทั้งนี้กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับสินค้าทาง ต้องเพิ่มเอกสาร ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ , บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ , กรณีนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
2.ก่อนลงชื่อรับสินค้า ควรตรวจสอบสภาพภายนอกของกล่อง/สินค้าว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีหรือไม่ทุกประการ ควรปฏิเสธการรับของหากกล่องบรรจุฉีกขาดหรืออยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือมีร่องรอยการเปิดออกก่อน อย่างไรก็ตาม หากท่าประสงค์จะรับของไว้ ควรเปิดกล่องออกตรวจรับต่อหน้าผู้ขนส่งหากมีของสูญหายหรือเสียหาย ให้ระบุไว้ในการเซ็นรับของด้วย

ติดต่อเรา

02-552-7201 กด 1 หรือ 083-928-6600
091-705-7546
Official Line ID : @pssportcargo
เปิดบัญชีลูกค้าใหม่/สอบถามราคา: 02-5527201 กด 1, 083-928-6600, 86-158-1818-0832
02-5527201 กด 1, 064-102-8443
090-908-3562, 02-615-7378
86-188-2518-5563
062-875-3010, 062-875-3011
Copyright 2022 | All Rights Reserved