เรื่องที่ควรรู้ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ยากอย่างที่คิด!

pss_bceknqrtuvw4

นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องรู้ ตั้งแต่ต้นจนถึงหน้าบ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้อะไรบ้าง

พื้นฐานสำคัญ คือการเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขาย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการนำเข้าให้ได้มากที่สุด ศึกษาเอกสารข้อมูลองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยอาจจะทำวิจัยตลาด เช็คความต้องการของสินค้าเเละคู่แข่ง กำหนดลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย ออกแบบแผนการตลาดโปรโมทสินค้า ประเมินต้นทุน ช่องทางการขาย กำหนดราคาสินค้าที่จะขายเพื่อทำกำไรที่ได้มาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการนำเข้าสินค้าจากจีนมี ดังต่อไปนี้ คือ ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration), ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading), บัญชีราคาสินค้า (Invoice), บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List), ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (Import License), ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificates of Origin) ใช้ในกรณีขอลดอัตราอากรขาเข้า และเอกสารอื่น ๆ 

เช่น แค็ตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เอกสารผู้รับบรรทุกหรือผู้รับประกันภัยธนาคาร และขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้นำเข้าจะติดต่อสายการเดินเรือหรือสายการบินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง นำส่งใบตราส่งสินค้าผ่านศุลกากร เพื่อใช้เป็นเอกสารในการปล่อยสินค้า โดยทำได้ด้วยตัวเองหรือใช้บริษัท Shipping ขนส่งจีนก็ได้เช่นกัน

เคล็ดไม่ลับเบื้องต้น ในการนำเข้าสินค้าจากจีน

การนำเข้าสินค้าจากจีนมาสู่ไทย จำเป็นจะต้องศึกษาและวางแผนในการหาข้อมูลก่อนเสมอ จะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการสั่งของจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ตลอดจนจัดจำหน่ายไปให้ถึงมือลูกค้า อันดับแรกจำเป็นจะต้องเลือก ชิปปิ้งจากจีนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ คือติดตามสินค้าได้ตลอด 24 ชม , มีบริการฝากจ่าย Alipay , บริการขนส่งหลากหลายช่องทาง , ขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก, มีบริการโอนเงิน จีน-ไทย , ค่าขนส่งไม่แพงจนเกินไป เป็นต้น หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากจีนมาสู่ไทย 

โดยประการแรก ผู้ขายควรตรวจสอบสินค้าที่ทำการนำเข้าจากจีนเข้ามาในประเทศ  ว่าสินค้าที่ผู้สั่งซื้อต้องการที่จะซื้อนั้น ได้รับการอนุญาตในการนำเข้ามาในประเทศได้หรือไม่ เพราะว่าสินค้าบางประเภทจากประเทศจีนไม่สามารถที่จะทำการนำเข้ามาในประเทศได้ ด้วยข้อกำหนดระหว่างประเทศ รวมถึงสินค้าบางประเภทอาจจะติดลิขสิทธิ์หรือเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งสินค้าที่ผู้ขายนำเข้ามาในประเทศทุกชนิดจะมีการผ่านการตรวจสอบจากศุลกากร ต่อมาผู้ขายควรค้นหาร้านค้าในจีนที่เชื่อถือได้ ต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า ร้านค้านั้นเป็นร้านค้าที่มีเครดิตดีหรือไม่ เพราะร้านค้าในประเทศจีนมีมากมายหลากหลายร้าน มีทั้งร้านที่มีคุณภาพและร้านที่ไม่มีคุณภาพ ปะปนกันไป 

ดังนั้นการเลือกร้านค้าเป็นสิ่งสำคัญ จะต้องมีการพูดคุยกับทางร้านหรือจะทดลองสั่งซื้อสินค้าถูกเพื่อเช็คก่อนว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพหรือไม่ นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยอย่าลืมทำเอกสารสัญญาลายลักษณ์อักษร หรือขอใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ สุดท้ายเป็นการคำนวณต้นทุน ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนงบค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการนำเข้าสินค้าจากจีน จะต้องมีค่าใช้จ่ายจากส่วนต่าง ๆ เช่น ค่าสินค้า ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการศุลกากร เป็นต้น ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

เลือกขนส่งอย่างไรให้เหมาะกับสินค้า

​สิ่งที่ผู้นำเข้าต้องรู้ก่อนเลือกประเภทขนส่ง คือพิจารณาจาก สินค้าที่ต้องการขนส่งเพื่อให้ทราบว่าสินค้านั้นๆ เป็นสินค้าธรรมดาหรือมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการนำเข้าหรือไม่ ต่อมาเป็นขนาดของสินค้า เนื่องจากยานพาหนะในการขนส่งแต่ละประเภทมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป หากสินค้ามีขนาดใหญ่มาก จะไม่สามารถบรรจุไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ได้ ดังนั้นก่อนที่จะขนส่งสินค้าจึงจำเป็นต้องทราบขนาดของสินค้าก่อน รวมถึงน้ำหนักของสินค้าและบรรจุภัณฑ์หรือ Gross weight เป็นสิ่งที่ผู้นำเข้าใช้คำนวณค่าใช้จ่าย
 

โดยวิธีการคำนวณมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การคำนวณด้วยน้ำหนัก (กิโลกรัม) และการคำนวณด้วยปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) อีกทั้งน้ำหนักมีผลต่อการเคลื่อนย้ายหากต้องใช้รถยกจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อต้นทุนสินค้า อีกทั้งยังมีระยะทางในการขนส่งปลายทางการขนส่งของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละประเทศมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างกัน บางจังหวัดมีสถานีรถไฟ รถโดยสารหรือระบบโลจิสติกส์แบบต่างๆ ก็จะมีตัวเลือกในการขนส่งที่หลากหลาย บางจังหวัดหรือบางประเทศไม่มีพรมแดนติดทะเล การขนส่งทางเรืออาจจะไม่เหมาะนัก และยังต้องดูระยะเวลาในการขนส่งในการขนส่งแต่ละประเภทที่ใช้เวลาแตกต่างกันออกไป 

ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกด้วย หลังจากพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว จะพิจารณาได้ว่าต้องเลือกขนส่งประเภทใด ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ผู้นำเข้าจึงต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับต้นทุนและความต้องการของธุรกิจของตนเอง
หากคุณกำลังมองหาขนส่งที่ตอบโจทย์กับการนำเข้าสินค้าของคุณ อย่าลืมมองหา P.S. Sport Cargo ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากจีนครบวงจร ตั้งแต่ขนส่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน จนส่งตรงถึงหน้าบ้าน ยังมีบริการขนส่งให้เลือกอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือแบบเหมาตู้ นอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างบริการช่วยเหลือในการเดินทางไปสั่งซื้อสินค้าที่จีน บริการเจ้าที่ล่ามประจำสำนักงานจีนติดต่อสั่งสินค้า บริการสั่งของจากเว็บไซต์จีนยอดนิยม หรือบริการโอนเงินจ่ายร้านค้า โปรดไว้วางใจให้ P.S. Sport Cargo ได้อยู่เคียงคู่ธุรกิจท่าน

image-01

P.S. SPORT CARGO Application

Application เช็คข้อมูลการจัดส่ง
ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ติดต่อชิปปิ้งจีน PS SPORT CARGO

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือรับโปรโมชั่นพิเศษ
ติดต่อได้ในวันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น.

ช่องทางอื่นๆ

Scroll to Top