รวมภาษีที่ควรรู้ จากการนำเข้าสินค้าจากจีน | PS Sport Cargo

pss_bfgloqx13568 (1)

ภาษีที่ต้องชำระเมื่อนำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีนหรือชิปปิ้งจีน ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพราะเป็นช่วงที่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้ากันมากขึ้น และเพื่อเป็นประหยัดต้นทุนในการซื้อสินค้า หลายคนหันมาสั่งของจากจีนมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนเติบโตตามไปด้วย 
แต่ทั้งนี้การนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างต่างประเทศ จำเป็นต้องเสียภาษีในการนำเข้า ซึ่งเป็นจุดที่หลายคนไม่ได้คาดคิด เพราะทางบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนหลายเจ้าบวกภาษีเข้าไปแล้ว หรือบางเจ้าเองคิดภาษีแยกออกมา ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ใครคิดจะนำเข้าสินค้าจากจีน หรือสั่งซื้อสินค้าจากจีนกลับมาไทย จำเป็นต้องรู้!

4 ภาษีในการนำเข้าสินค้าจากจีน

การเสียภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ถือเป็นกฎหมายที่กำหนดเพื่อให้ประชาชนมีหน้าที่ในการชำระภาษีในการนำเข้าสินค้าทุกครั้ง เพื่อนำภาษีนี้ไปพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้เราจะต้องชำระภาษีผ่านกรมศุลกากรซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บภาษีจากการนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศจนถึงประเทศจีนด้วย รวมถึงการส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศด้วยเช่นกัน อีกทั้งกรมศุลกากรยังทำหน้าที่ตรวจสอบการขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือมีการลำลอบนำสินเข้าประเทศอีกด้วย ทีนี้เราพอจะเข้าใจเรื่องพื้นฐานของภาษีนำเข้าสินค้าแล้ว เรามาดู 4 ประเภทภาษีการนำเข้าสินค้ากันเลยดีกว่า

1.ภาษีอากรขาเข้า
เป็นภาษีที่เป็นรายได้หลักของประเทศ โดยทางกรมศุลกากรถูกกำหนดให้ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีนี้จากการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนหรือส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยภาษีนี้มีข้อบังคับคือ หากเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านการถือเข้ามาในรูปแบบของติดตัว สินค้าเหล่านั้นจะต้องมีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาท ซึ่งในกฎหมายจะยกเว้นส่วนนี้ในการชำระภาษี แต่ถ้าเป็นการนำเข้าสินค้าผ่านชิปปิ้ง สินค้านั้นจะต้องมีมูลค่ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งเกิน 1,500 บาท ซึ่งส่วนนี้จะเรียกว่าเก็บค่าภาษีอากร
แต่ถ้าสินค้านั้นต่ำกว่า 1,500 บาท จะได้รับการยกเว้นค่าภาษี แต่จะมีในกรณีที่เรานำเข้าสินค้าจากจีนหรือส่งออกสินค้าเป็นประจำและมีการชำระภาษีล่วงหน้า แต่ถ้าเราชำระเกินก็สามารถขอคืนภาษีตามในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ชำระขาดทางกรมศุลกากรจะทำการเรียกเก็บย้อนหลังในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
ทั้งนี้หากเราทำการชำระภาษีอย่างครบถ้วน แต่ก็ควรจัดเก็บเอกสารการนำเข้าสินค้าจากจีนเอาไว้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อเอาไว้ใช้ในวันที่ทางกรมศุลกากรเรียกตรวจภาษีย้อนหลัง เพื่อไม่ให้คุณต้องมาเจอเรื่องยุ่งยากและเจอภาษีย้อนหลัง

2.ภาษีสรรพสามิต
เป็นภษาีที่เรียกเก็บเฉพาะกลุ่มของสินค้า ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีเยอะกว่าสินค้ากลุ่มอื่น อย่างเช่น สินค้าที่บริโภคเข้าไปแล้วอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยย สินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น น้ำมัน รถยนต์ น้ำหอม เครื่องถักทอที่มาจากขนสัตว์ สุราและยาสูบ 

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
เป็นภาษีที่มีการเรียกเก็บทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนและการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ เพราะเป็นภาษีที่เรียกเก็บมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละจั้นตอนของการผลิตหรือการบริการของสินค้านั้นๆ ซึ่งปัจจุบันมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT อยู่ที่ 7% แต่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าจากจีน จะเรียกเก็บเแบบเดียวกับการเก็บภาษีอากรขาเข้า คือจะจัดเก็บภาษีก็ต่อเมื่อมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้

4.ภาษีมหาดไทย
มาในส่วนของภาษีอันสุดท้ายแล้วอย่างภาษีมหาดไทย เป็นภาษีที่เรียกเก็ยต่อเมื่อเราได้ทำการชำระภาษีสรรพสามิตเท่านั้น โดยการเสียภาษีมหาดไทยจะเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกับสรรพสามิต ได้แก่ สุรา ยาสูบ ไพ่ น้ำหอม แบตเตอรี่ เป็นต้น 
ดังนั้นหากคุณจะทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหน คุณควรศึกษาข้อมูลเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและต้องทำตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ตามมาภายหลัง หรือหากคุณต้องการปรึกษาเรื่องการนำสินค้าจากจีนเข้ามายังประเทศไทย ก็สามารถสอบถามกับทางเราได้เลย  

image-01

P.S. SPORT CARGO Application

Application เช็คข้อมูลการจัดส่ง
ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ติดต่อชิปปิ้งจีน PS SPORT CARGO

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือรับโปรโมชั่นพิเศษ
ติดต่อได้ในวันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น.

ช่องทางอื่นๆ

Scroll to Top