ผลกระทบของการนำเข้าของจากจีน ต่อเศรษฐกิจไทย: ดีหรือแย่ ?

นำเข้าสินค้าจากจีน

การเติบโตของการนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายของคนไทยนั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะด้วยราคาต้นทุนที่ถูก การบริการที่เข้าถึงง่ายขึ้น เทคโนโลยีและการขนส่งที่อำนวยความสะดากอย่างทั่วถึง ทั้งนี้แน่นอนว่ามันมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอน  

ผลกระทบทั้งสองด้าน กระทบแบบใด สำคัญอย่างไรบ้าง

นำ เข้าสินค้าจากจีน

แน่นอนว่าในมุมมองของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเหมือนจะมีแต่ข้อดี เราต้องมองก่อนว่าดีสำหรับใคร ใครได้ผลประโยชน์และใครที่เสียผลประโยชน์จากตรงนี้ เพราะภายใต้ความคิดสวยหรูเรื่องความดีงามแบบนี้เองก็มีสิ่งที่เราไม่รู้อยู่มาก ต่อไปนี้เราจะมาดูกันว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในด้านบวกและด้านลบ อย่างไรบ้าง

ผลกระทบด้านบวก

  • กระตุ้นเศรษฐกิจ การนำเข้าสินค้าจากจีนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน เช่น เพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการไทย เพิ่มการจ้างงาน และเพิ่มการใช้จ่ายภายในประเทศ
  • ลดต้นทุนการผลิต สินค้านำเข้าจากจีนมีราคาถูกกว่าสินค้าผลิตในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตและแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้มากขึ้น
  • เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค สินค้านำเข้าจากจีนมีหลากหลายประเภทให้เลือก ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ผลกระทบด้านลบ

  • กระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศ การนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า อุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจากสินค้านำเข้าจากจีนมีราคาถูกกว่าสินค้าผลิตในประเทศ
  • กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการผลิตสินค้าของจีนบางประเภทอาจก่อให้เกิดมลพิษ
  • กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาสินค้านำเข้าจากจีนมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากหากเกิดปัญหาทางการเมืองหรือเศรษฐกิจในประเทศจีน อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าของไทย

โดยสรุปแล้ว การนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายมีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบอย่างรอบคอบก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อให้สามารถนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

แนวทางในการลดผลกระทบด้านลบของการนำเข้าสินค้าจากจีน

เพื่อลดผลกระทบด้านลบของการนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้

  • พัฒนาคุณภาพสินค้าในประเทศ ผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาคุณภาพสินค้าในประเทศให้มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันกับสินค้านำเข้าจากจีนได้
  • ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รัฐบาลควรส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้สามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันกับสินค้านำเข้าจากจีนได้
  • สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ รัฐบาลควรสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าจากจีนมากเกินไป

แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถลดผลกระทบด้านลบของการนำเข้าสินค้าจากจีนและช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

image-01

P.S. SPORT CARGO Application

Application เช็คข้อมูลการจัดส่ง
ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ติดต่อชิปปิ้งจีน PS SPORT CARGO

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือรับโปรโมชั่นพิเศษ
ติดต่อได้ในวันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น.

ช่องทางอื่นๆ

Scroll to Top