ทำความรู้จักกับ E-Form D เอกสารสำหรับการขนส่งระหว่งประเทศ

pss_adefhnvwxz45

E-Form D คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร? 

เป็นระบบการส่งข้อมูลหนังสือรับรองแบบไร้เอกสาร (Paperless) ซึ่งเป็นระบบการยื่นข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทางศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะนี้ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เพรียบพร้อมและรับรองในการใช้ E-Form D ทั้งหมดแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าในการค้าระหว่างอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA

นอกจากนั้น E-Form D ยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์มายังกรมศุลกากร โดยกรมศุลกากรจะทำการพิจารณาในการอนุมัติ และทำการส่งข้อมูลการอนุมัติ e-Form D ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศุลกากรประเทศปลายทางที่ทำการ โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกทำการพิมพ์หนังสือรับรองหรือไม่พิมพ์ เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประกอบการ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกได้มีการใช้กระดาษควบคู่เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินการ

ในกระบวนการยื่นเอกสารและการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสามารถดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-Form D) แต่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองต้นฉบับ เพื่อส่งให้ผู้นำเข้าได้นำเอกสารหนังสือรับรองไปยื่นต่อศุลกากรปลายทางในลำดับถัดไป ประกอบกับการขอรับสิทธิในการยกเว้น หรือ ลดหย่อนภาษีนำเข้า กระบวนการขอรับสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ AFTA ตั้งแต่ยื่นคำขอจนถึงการพิจารณาให้สิทธิของศุลกากรปลายทาง เป็นการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถทำการตรวจสอบได้สะดวก อีกทั้งได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้า 0% 

ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องชั่วคราวของระบบและไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ Form D รูปแบบกระดาษเพื่อแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้าได้ก่อน โดยการขอรับสิทธิพิเศษตามข้อกำหนด แต่การแสดงเอกสารเพื่อขอรับสิทธิพิเศษที่ประเทศปลายทางทางกรมศุลกากรจะพิจารณาจาก E-Form D เท่านั้น

แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลของ Form D 

1.หลังจากได้ยื่นหนังสือ ทางกรมศุลกากรจึงได้ทำการส่งข้อมูลเชื่อมโยงเฉพาะ Form D ATIGA นำส่งไปประเทศปลายทาง
2.เจ้าหน้าที่ได้ทำการอนุมัติแบบคำขอและบันทึกผลการอนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบคัดกรองข้อมูลของกรมจะดำเนินการส่งข้อมูลไปยังระบบ ASW (ASEAN Single Window)
3.ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบสถานะของการส่งข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบ ASW ได้จากเว็บไซต์ของระบบงาน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้ E-Form D 

1.การส่ง Form D แบบกระดาษควบคู่กับ E-Form D ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ไปควบคู่กันโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งยกเลิก
2.เกิดการส่งข้อมูล E-Form D ที่ข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้ทำการเข้าสู่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ และไม่ได้ทำการแก้ไข
3.ผู้นำเข้าไม่ทราบว่าการส่งข้อมูล E-Form D สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันกับ Form D จึงได้ใช้ ยื่นเอกสารต่อศุลกากรในรูปแบบของกระดาษเพื่อขอรับสิทธิพิเศษตามข้อตกลง
4.หากข้อมูลที่ยื่นส่งไปเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลแตกต่างจากในระบบ หรือทางเจ้าหน้าที่ไม่พบเอกสารฉบับใหม่ที่ได้ทำการแก้ไขแล้วจากทั้งทาง E-Form D หรือ Form D ในรูปแบบกระดาษ จากนั้นเอกสารที่ถูกยื่นไปจะเข้าสู่กระบวนการการวางประกันเพื่อตรวจสอบ Form ต่อไป

แต่ในกรณีที่ทราบว่าข้อมูลผิดพลาดหลังจากที่ได้ยื่นเอกสารไปแล้วให้ทำการขอออก E-Form D ฉบับใหม่ หลังจากที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Import แล้วยังสามารถทำการแก้ไขและยื่นเอกสารใหม่อีกครั้งได้ หลังจากที่ส่งข้อมูลใหม่แล้ว E-Form D ฉบับใหม่ที่ถูกยื่นมาจะทำการระบุข้อมูล Replacement E-Form D ของฉบับเก่าโดยข้อมูลกับขั้นตอนที่ถูกแก้ไขจะไม่ปรากฏในหน้าของ E-Form D แต่ข้อมูลปรากฏในระบบเชื่อมโยงของเจ้าหน้าที่ในส่วนของ Reference Document Identification

สุดท้ายนี้หากต้องการชิปปิ้งจีนที่มีประสบการณ์ในการดำเนินเอกสารทางด้น E Form ต่างๆมากมาย พร้อมช่วยคุณในการเป็นตัวกลางการประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารนำเข้าอย่างครบวงจร หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่านทางไลน์ @pssportcargo ได้เลย รับปประกันถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

image-01

P.S. SPORT CARGO Application

Application เช็คข้อมูลการจัดส่ง
ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ติดต่อชิปปิ้งจีน PS SPORT CARGO

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือรับโปรโมชั่นพิเศษ
ติดต่อได้ในวันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น.

ช่องทางอื่นๆ

Scroll to Top