แนวทางและกลยุทธ์ในการขนส่งนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย เลือกแบบไหน ถึงจะถูกใจตลาด

pss_cdfgiovxz348

แนวทางที่ควรรู้ในการนำเข้าสินค้าจากจีนก่อนเลือกประเภทการขนส่ง การขนส่งนั้นเป็นตัวแปรสำคัญ ที่มีผลต่อต้นทุนสินค้า หากมีการเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสม จะทำให้สินค้าที่ได้มีต้นทุนต่ำลง

โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะเลือกประเภทการขนส่ง ได้แก่


1.ชนิดของสินค้า

ทั้งวิธีการบรรจุ ภาษีที่ต้องจ่าย สิทธิพิเศษทางการค้า เอกสาร รวมทั้งการขออนุญาตต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าสินค้านั้นๆ เป็นสินค้าธรรมดาหรือมีข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นใดในการนำเข้าหรือไม่


2.ขนาดของสินค้า

ยานพาหนะในการขนส่งแต่ละประเภทมีข้อจำกัดเรื่องขนาด แตกต่างกันไป หากสินค้ามีขนาดใหญ่มาก จะไม่สามารถบรรจุไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ได้ จึงอาจต้องใช้ Flat Rack Container ที่มีลักษณะเปิดโล่งด้านข้างและด้านบน ซึ่งมีความยืดหยุ่นและรองรับสินค้าขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นก่อนที่จะขนส่งสินค้าจึงจำเป็นต้องทราบขนาด
ของสินค้าก่อน


3.น้ำหนักของสินค้าและบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักรวมของสินค้าเป็นสิ่งที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย โดยวิธีการคำนวณมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การคำนวณด้วยน้ำหนัก และการคำนวณด้วยปริมาตร อีกทั้งน้ำหนักต่อชิ้นของสินค้า มีผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งทำให้มีผลต่อต้นทุนสินค้าตามมาต้นทาง และปลายทางของการขนส่ง แต่ละจังหวัดหรือแต่ละประเทศมีลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ต่างกัน บางจังหวัดมีสถานีที่เป็นชุมชนก็จะมีตัวเลือกในการขนส่งที่หลากหลาย หากพรมแดนติดทะเล การขนส่งทางเรือก็จะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ

โดยในปัจจุบันการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางเครื่องบิน ต่างมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ผู้นำเข้าจึงต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับต้นทุนและความต้องการของธุรกิจของตนเอง

 


​ประเภทนำเข้าขนส่งจีนที่ได้รับความนิยมบริการขนส่งถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของระบบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งการขนส่งทางรถเป็นขนส่งที่สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน และบริการถึงปลายทางได้โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง โดยการขนส่งสินค้าทางรถมีความสะดวกมากขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่และขยายการเชื่อมต่อตามจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ทำให้ Shipping จีนในปัจจุบันนิยมขนส่งทางรถมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งทางรถสำหรับ Shipping จีนนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

​1.FCL (Full Container Load) เป็นการโหลดบรรจุสินค้าแบบเต็มตู้ เหมาะสำหรับผู้ส่งสินค้าเป็นจำนวนมากและต้องการความรวดเร็ว ซึ่งมักเป็นสินค้าของผู้ส่งเพียงรายเดียวหรือมีเครื่องหมายหีบห่อเหมือนกัน โดยไม่ต้องแชร์พื้นที่ภายในตู้รถบรรทุกร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ จัดเรียงบรรจุสินค้าได้อย่างปลอดภัยมากกว่า ตลอดจนสามารถเคลียร์สินค้าผ่านศุลกากรได้เร็วกว่า เมื่อเคลียร์สินค้าเสร็จแล้ว สามารถขนส่งโดยลากตู้ออกได้เลยเนื่องจากไม่ต้องรอกำหนดเวลาเปิดตู้แบบ LCL ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบ LCL หากสินค้ามีปริมาณน้อยเกินไป

​2. LCL (Less than Container Load) เป็นการโหลดบรรจุสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ เหมาะสำหรับการส่งสินค้าที่มีจำนวนไม่มาก เป็นการแชร์พื้นที่ภายในตู้รถบรรทุกของผู้ส่งหลายรายรวมกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าระวางเต็มตู้ แต่จะเสียค่าระวางแบบปริมาตรหรือน้ำหนักสินค้าเป็นหลักทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการขนส่งแบบ LCL คือสินค้าอาจเสี่ยงต่อความเสียหาย เพราะเป็นการขนส่งรวมกับสินค้าของผู้อื่น จึงต้องมีการบรรจุภัณฑ์มาอย่างแน่นหนาเป็นพิเศษ โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้พาเลทหรือแท่นรองสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย แตกหัก หรือถูกกระแทกในระหว่างการเดินทางได้
​​​​

การติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ GPS ในอุตสาหกรรมขนส่งดีอย่างไร

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบเก็บข้อมูลและแจ้งพิกัดของยานพาหนะ ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ ด้วยพื้นฐานคือการติดตามตำแหน่งยานพาหนะขนส่ง ทำให้บริษัทขนส่งสามารถนำมาใช้เพื่อตรวจจับความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะของพนักงาน เส้นทางการเดินทาง การสตาร์ทเครื่องยนต์ ตลอดจนมีประโยชน์ในการค้นหาถ้าหากรถที่ถูกขโมย นอกจากนี้ PS SPORT CARGO ยังเห็นถึงความสำคัญถึงการติดตั้งระบบ Tracking ผ่าน GPS ที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการขนส่ง อย่างเป็นระบบ โดยมีข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ​ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เนื่องจากระบบการจัดการที่ดี จะช่วยเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดและสั้นที่สุด เพื่อย่นระยะทางและประหยัดเวลา อีกทั้งช่วยหลบเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด ซึ่งทำให้ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการทำงานล่วงเวลาโดยไม่จำเป็น

เนื่องจากอุปกรณ์ GPS หลายตัว มีคุณสมบัติของ Geofencing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นในโลกความจริง และ Auto fencing ซึ่งช่วยในการทำแผนที่เส้นทาง และผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าในกรณีที่ยานพาหนะวิ่งออกนอกพื้นที่ โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนส่งไปยังหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้อีกด้วย

​เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร และใช้ยานพาหนะให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะช่วยตรวจเช็คยานพาหนะและรับข้อมูลเชิงลึกต่างๆได้แล้ว บริษัทชิปปิ้งยังสามารถใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ได้จากซอฟต์แวร์ระบบการติดตาม GPS เพื่อการคาดเดาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ​ช่วยให้การขับขี่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ระบบการจัดการยานพาหนะ GPS จะช่วยให้คนขับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกมากขึ้น เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยนำทางไปสู่จุดหมายได้อย่างราบรื่น ตลอดจนสามรถดึงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และวางแผนเส้นทางที่ดีกว่าอีกด้วย ​ความปลอดภัยและสมรรถนะของผู้ขับขี่ ความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีระบบการจัดการและการติดตาม GPS จะทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ที่จะมีการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถอยู่ตลอด

pssportcargo ผู้นำด้านการขนส่งที่ได้มาตรฐานระดับสากล

บริการขนส่งของเรา ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดการขนส่ง เพื่อถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยไร้กังวลด้วยระบบการขนส่งที่น่าเชื่อถือและเทคโนโลยี
ช่วยติดตามการขนส่งที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถไว้วางใจว่าสินค้าที่ได้รับ จะตรงกับความต้องการมากที่สุด ตลอดจนมีบริการขนส่งให้เลือกหลากหลายประเภท เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ ต้องการสั่งซื้อสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ผู้ที่กำลังหาสินค้าจากจีนมาขาย ผู้ที่กำลังต้องการลดต้นทุนสินค้า ต้องการเพิ่มกำไร และลดค่าใช้จ่าย ผู้ที่กำลังมองหา มิตรแท้ทางธุรกิจที่จะจัดการ และอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากจีน ขนส่งสินค้าจากจีน และนำเข้าสินค้าจากจีน pssportcargo เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการขนส่ง ให้ได้มาตรฐานและส่งผลดีกับลูกค้ามากที่สุด พร้อมขนส่งด่วนที่สุด 5 วัน จากจีนถึงไทย ส่งตรงถึงมือคุณอย่างปลอดภัย pssportcargo ให้ความสำคัญกับงานบริการและความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป็นอันดับแรก

image-01

P.S. SPORT CARGO Application

Application เช็คข้อมูลการจัดส่ง
ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ติดต่อชิปปิ้งจีน PS SPORT CARGO

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือรับโปรโมชั่นพิเศษ
ติดต่อได้ในวันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น.

ช่องทางอื่นๆ

Scroll to Top