ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือจากประเทศจีน |Pssportcago

pss_hloqtwxyz167

การขนส่งสินค้าจากจีนทางเรือต้องผ่านขั้นตอนใดบ้าง

ก่อนอื่นเราอยากทำให้ทุกๆท่ารู้จักเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าจากจีน มีอีกหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในการขนส่งยอดฮิตในการขนส่องสินค้าจากจีนนั้นก็คือการขนส่งทางเรือ ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ ในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเล ด้วยเรือประเภท Container Ship จึงควรเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ Container ซึ่งจะเป็น Durable Packing เป็นลักษณะตู้ทาด้วยเหล็ก หรืออลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต

การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งทางทะเล จัดเป็นการขนส่งที่มีความสาคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการ ขนส่งอื่น ๆ 
เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ โดยรูปแบบการขนส่ง ทางทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินค้าที่จะขนส่ง จะต้องมีการนามาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้ บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็น พิเศษ สาหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งนี้ ท่าเรือที่จะมารองรับเรือประเภทนี้ จะต้องมีการออกแบบ ที่เรียกว่า Terminal Design เพื่อให้มี ความเหมาะสม ทั้งในเชิงวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

โดยจะต้องประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ เขื่อนกั้นคลื่น รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ศึกษา ในด้าน Logistics จะต้องให้ความสนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ให้เข้าใจ อย่างลึกซึ้ง 

คุณลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box)

ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นตู้ขนาดมาตรฐาน อาจทาด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม มีโครงสร้างภายนอกที่ แข็งแรงสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด หรือ Slot เพื่อให้แต่ละตู้จะมีการยึดติดกัน

ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2 บาน ซึ่งจะมีรายละเอียด ระบุหมายเลขตู้ (Container Number) น้าหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด ฯลฯ เมื่อปิดตู้แล้วจะมีที่ล็อกตู้ ซึ่งใช้ในการคล้องซีล (Seal) ซึ่งเดิมนั้นเป็นตะกั่วแต่ปัจจุบันจะเป็น Plastic มีหมายเลขกากับ สาหรับใช้ในการบ่งชี้สถานะภาพ ซึ่งได้มีการพัฒนาไปถึง Electronic Seal ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Tracking) หาตาแหน่งของการ เคลื่อนย้ายตู้สินค้า และภายในตู้คอนเทนเนอร์ จะมีพื้นที่สาหรับใช้ในการวาง และบรรจุสินค้า

 

ประเภทของตู้สินค้าในการขนส่ง

ประเภทของตู้สินค้ามีอะไรบ้างเราจะแนะนำให้ลูกค้าทุกๆท่านรู้จัก Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สินค้าทั่วไป ที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะ ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการ รักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้แล้ว จะต้องมีการจัดทาที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือขยับ ซึ่งอาจจะใช้ถุง กระดาษที่มีการเป่าลม Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้ ซึ่งทา ตามมาตรฐาน ต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส 

โดยเครื่องทาความเย็นนี้อาจจะติด อยู่กับตัวตู้ หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ โดยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของ อุณหภูมิของตู้สินค้าGarment Container เป็นตู้สินค้าที่ออกแบบสาหรับใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นเสื้อผ้า โดยมีราว สาหรับแขวนเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าที่เป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการที่จะมีการพับ หรือบรรจุใน Packing มีผลทำให้เสื้อผ้ามีการยับหรือไม่สวยงามOpen Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต 

โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สาหรับใช้ใน การวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบนของตู้ Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน โดยจะเป็นตู้ คล้ายกับ Container ที่มีแต่พื้น Platform สาหรับใส่

สินค้าที่มีลักษณะเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร , แท่งหิน , ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ อาจจะขนส่งด้วยเรือที่เป็น Conventional Ship ขนส่งด้วยเรือระบบ Container แล้ว ก็จะต้องมาวางใน Flat rack เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบที่เป็น Slot ซึ่งเป็นลักษณะของเรือที่เป็น Container หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าจากจีน และต้องการขนส่งที่ดีมีคุณภาพ ของใช้บริการจากเราสิคะ เพียงแค่คลิกเข้าเว็บ pssportcargo ขนส่งบริการดีไว้ใจเรา

ขนส่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งซื้อสินค้าจากจีน ชิ้ปปิ้งจีน บริการครบวงจร จบทุกขั้นตอนเพียงแค่คุณให้ pssportcargo บริการ ครบทุกฟังชั่น ขนส่งสะดวก บริการไว ให้คำปรึกษาตลอด สินค้าส่งตรงถึงมือ บริการผู้ดูแลส่วนตัวสั่งซื้อสินค้า ติดต่อประสานงาน ร้านค้า โรงงาน ติดตามสินค้า ชำระเงินด้วยเรทถูกสุด โปรดไว้ใจเราให้เราบริการดูแล ผู้บุกเบิกบริการขนส่งสินค้าจากจีนและนำเข้าสินค้าจากจีนที่มีลูกค้าไว้วางใจมากที่สุด วางใจให้เราได้อยู่เคียงคู่ให้ธุรกิจท่าน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจได้ pssportcargo บริการยินดีจากใจให้เราดูแลเพื่อการส่งต่อสินค้าอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยเพราะเราคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าความพึ่งพอใจต่อผู้รับสินค้าเป็นหลัก

image-01

P.S. SPORT CARGO Application

Application เช็คข้อมูลการจัดส่ง
ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ติดต่อชิปปิ้งจีน PS SPORT CARGO

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือรับโปรโมชั่นพิเศษ
ติดต่อได้ในวันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น.

ช่องทางอื่นๆ

Scroll to Top