บริษัท shipping นำเข้าสินค้าจากจีน P.S. SPORT CARGO CO,.LTD

บริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน ถึง ประเทศไทยพร้อมบริการช่วยซื้อสินค้าแบบครบวงจร

@pssportcargo

02-552-7201 กด 1 083-928-6600

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการสำหรับลูกค้าใหม่

01 ทำการเปิดรหัสใหม่ กับทางเจ้าหน้าที่

ลูกค้าสามารถติดต่อไปที่ 02-5527201 กด 1 หรือ 083-928-6600
และแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าต้องการขนส่ง สินค้าจากจีนมาไทย โดยยังไม่เคยเป็นลูกค้ามาก่อน ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงประเภทของสินค้าที่ทางลูกค้าต้องการส่ง และสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทำการเสนอราคา หลังจากแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดรหัสให้กับทางลูกค้า

02 แจ้งรหัสลูกค้ากับทางร้านค้า

ให้ร้านค้าระบุรหัสลูกค้าในเอกสารการส่งของ และบนหีบห่อของสินค้า พร้อมระบุ ระบุตัวอักษร K ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางรถ หรืออักษร M ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางเรือ

03 ร้านค้าส่งสินค้าเข้าโกดังจีน

04 เมื่อสินค้ามาถึงไทยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อให้ลูกค้าชำระค่าขนส่ง

05 ลูกค้าแจ้งชำระค่าขนส่งพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน

06 สินค้าจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าตามเงื่อนไขภายใน 1-2 วัน
หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน

 

@pssportcargo
Call Center 02-552-7201 กด 1 หรือ 083-928-6600